Turnianský hrad

Turnianský hrad

kraj: Košický kraj
okres: Košice-okolie
turistická oblast: Slovenský kras

Termín 01.04.-14.04. 14.04.-30.06. 30.06.-30.10.
dospělý - řádné lůžko v 1/2+1 pokoji, polopenze 13 150 11 830 16 590
dítě (5-12 let) na přistýlce v 1/2+1 pokoji, polopenze 8 080 7230 8 350
dospělá osoba na přistýlce v 1/2+1 pokoji, polopenze 9 700 9 480 10 710

Ubytování v okolí

Turňanský hrad (slovensky: Turniansky hrad) je zřícenina hradu z 13. století tyčící se nad slovenskou obcí Turňa nad Bodvou, pouhých 5 km od maďarských hranic. Stojí na krasovém kopci, vybíhajícím ze Zádielské planiny na jih nad Turnianský kotlinu. Kdysi byl správním centrem Turňanského komitátu a stolice.

Současný stav:

Ze středověkého hradu dodnes stojí obvodové zdi jednotlivých objektů (bašty, zdi opevnění, paláce, věž) a v terénu je viditelná skladba jednotlivých prostorů. Klenby a architektonické detaily se nedochovaly, ale dochovala se tzv. kalhotová střílna a znatelná je i šířka cesty, kterou byl hrad zpřístupněn - ve skalním podloží jsou vyjeté stopy po kolech vozů.

Současný stav hradu si vyžaduje důkladné očištění od
stromů a náletových dřevin, které znepříjemňují pohyb po areálu. Na SZ bastionu lze vidět stopy po odkopávaní závalu a kácení dřevin.

Exterier:

Nejstarší částí areálu je v jeho jádru stojící hranolová věž, původně přístupná jen z výšky prvního patra, která měla vlastní opevnění. V roce 1357 hrad rozšířili o nový gotický palác, situovaný severně od věže, s nímž byla pravděpodobně spojena. Mladší palác stál na východní straně nádvoří. Při velké renesanční přestavbě byla na jihozápadní straně přistavěna dělová bašta a další dvě bašty na jihu a východě. Pravděpodobně z tohoto období pochází i mohutný severozápadní bastion, chránící hrad od přístupu.

Historie:

Hrad vznikl pravděpodobně v polovině 13. století, po zrušení původního královského dvorce. Postavili ho po tatarském vpádu na ochranu cesty vedoucí z Gemera na Spiš. Lokalitu dostal předchůdce rodu Tornayovců jako odměnu za služby, které prokázal při obraně země během vpádu Tatarů do Uher.

Jeho můžeme považovat za stavebníka
kamenného hradu. Obec byla do té doby také královským majetkem. V listinách se uvádí, že byl hrad postaven až v roce 1357, kdy se obec stala střediskem hradního panství.

Tehdejší majitel Ján Tornaľa však hrad v tomto roce rozšířil a opravil. Šlo tedy o přestavbu staršího hradu, který rodině Tornayovců patřil do roku
1406. Po vymření rodu, který odvozoval své jméno od názvu lokality, hrad získal na krátký čas Štefan Šafár z Brance (1409), od něhož poté majetky získali Bebekovci.

Kolem roku
1448 ho obsadila Jiskrova vojska. V roce 1476 koupil hrad Imrich Zápolský a příslušníci této rodiny vlastnili zdejší majetky až do roku 1531. V letech1540-50 byly provedeny na objektu nové opevňovací práce, které si vynutila hrozba tureckého vpádu. Byl součástí tzv. velké protiturecké pevnostní soustavy, patřící k pohraničním hradů. Navzdory těmto stavebním pracím Turci hrad v roce 1652 obsadili. Za stavovského povstání v 17. století, vedeného Thökölym (čti: Tékelym), dal generál Schultz v roce 1685 hrad zbourat. Od té doby je v ruinách. O jeho obnovu se snaží sdružení na záchranu Turňanského hradu, podle projektu památkové obnovy ze 70. let minulého století.
foto foto foto