České středohoří

České středohoří je geomorfologický celek o rozloze 1265 km². Z hlediska horopisného patří do Podkrušnohorské oblasti, která je součástí Krušnohorské subprovincie. Rozkládá se například na území okresů Česká Lípa nebo Litoměřice.

84% území Českého středohoří zaujímá Chráněná krajinná oblast České středohoří (CHKO České středohoří) o výměře 1063,17 km². Severozápad středohoří byl v zájmu těžby uhlí vyňat z původně navrhované CHKO a krajina je zde silně negativně ovlivňována těžbou uhlí a souvisejícím průmyslem.

Nejvyšším vrcholem je Milešovka (837 m). Nejnižším bodem je hladina Labe v Děčíně (121,9 m). Maximální výškový rozdíl tedy činí 715,1 m.

K významným vrchům kromě nejvyšší hory Milešovky patří Hradišťany (752 m), Kletečná (706 m) a Lovoš (570 m). Ve východní části, oddělené Labem, najdeme kopce poněkud nižší - nejvyšší z nich je Sedlo (726 m).

Více informací

Počasí

Fotogalerie

  

České středohoří - ubytování

FLORENTINA BOAT
Litoměřice
cena od
Hotel Monínec/Nová Javorka
Sedlec - Prčice
cena od
Další ubytovací zařízení