Slovenské rudohoří

Slovenské rudohoří je rozlohou největší pohoří na Slovensku, krajinná oblast subprovincie Vnitřní Západní Karpaty. Pohoří se rozkládá přibližně mezi městy Zvolen a Košice, severní hranici mu tvoří zhruba řeka Hron a Hnilec, jižní pak slovensko-maďarská hranice.

Nejvyšší vrch: Stolica(1476 m n. m.)

Pohoří má masivní, často plošinový reliéf. Na rozdíl od jiných slovenských pohoří má jen jednu (a to malou) kotlinu a hornatý charakter jen na jihu.

V minulosti bylo Slovenské rudohoří místem těžby rud. Dále zde pokračuje těžba minerálů jako jsou magnezit a mastek.

V Rudohoří pramení řeky Hron, Rimava, Ipeľ, Slaná, Bodva a Hnilec.

Více informací

Počasí

Fotogalerie