Kremnické vrchy

Kremnické vrchy jsou sopečné pohoří v centrální části Slovenska, součást provincie Západní Karpaty, subprovincie Vnitřní Západní Karpaty a oblasti Slovenské středohoří.

Člení se na pět geomorfologických podcelků:
- Kunešovská hornatina v severozápadní části
- Jastrabská vrchovina v jihozápadní části
- Flochovský chrbát v centrální části a na severu
- Turovské predhorie na jihu
- Malachovské predhoriena východ

Kremnické vrchy vznikly sopečnou činností, základem geologické stavby jsou lávová tělesa.
Původní porost tvořili na většině území jedľo-bučiny, dnes se na mnohých místech lesnaté porosty střídají s travnatými plochami. Z dalších dřevin se zde vyskytuje javor a jilm, v nižších polohách se objevují porosty tisu. Další vegetace je zde poměrně jednotvárná, pestřejší květena se nachází jen v okrajových částech, horské druhy bylin se objevují pravidelněji jen pod hlavním hřebenem.
V souvislých lesních porostech můžete narazit na medvěda hnědého, divokou kočku nebo kunu lesní.

Jediným velkým vodním tokem je řeka Hron, která přibírá ze svahů Kremnických vrchů množství drobných říček a potoků.

Uvnitř pohoří se nalézá 21 obcí a spolu s nimi i město město Kremnica, podle kterého dostala celá oblast své jméno.
 
Více informací

Počasí

Fotogalerie

 

Kremnické vrchy - ubytování

Hotelový dům Floren
Kremnica
cena od
Další ubytovací zařízení