Javorníky

Javorníky jsou geomorfologický celek na hranicích České republiky (Moravy) a Slovenska v oblasti Slovensko-moravských Karpat. Směrem na sever přecházejí do Turzovské vrchoviny, na jihu sousedí s pohořím Bílé Karpaty a na východě přecházejí do Kysucké vrchoviny. Javorníky se dělí na Vysoké Javorníky a Nízké Javorníky.

Nejvyšším vrcholem je Veľký Javorník (1 071 m n.m.). Částečně odlesněný členitý hřbet se větví na zalesněné rozsochy. Táhnou se od Lyského průsmyku na jihozápadě po Makovský průsmyk na severovýchodě v délce cca 30 km. Hluboké Papajské sedlo odděluje na jihu hlavní hřeben od izolovaného vrcholu Makyta (923). Na severu je součástí Javorníků skupina Lemešné (950). Geologické složení pohoří je poměrně jednotné, tvoří je flyšové série pískovců, rozlámané na jednotlivé kry.

Ve vyšších polohách Javorníků převládají horské smrčiny s občasným výskytem jedle, níže ve svazích se částečně dochovaly původní bukové a jedlobukové lesy. V lesích se vyskytují velké šelmy včetně rysa, vlka a medvěda, které ze Slovenska přecházejí i na Moravu.

Na svazích Javorníků pramení množství drobných potoků a říček. Některé tvoří na české straně přítoky řeky Bečvy, na slovenské straně se vlévají do Váhu a do Kysuce.


Více informací

Počasí

Fotogalerie

  

Javorníky - ubytování

Dolna chata Bartek v Javornikoch na Slovensku
okr. Púchov
cena od
250 Kč
Další ubytovací zařízení